DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Český jazyk 2.ročník
ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK
 ČJ - JAZYKOVÁ VÝCHOVA
1. pololetí 2. pololetí
Psací písmo Co už umíme 4
Opis a přepis SOUHLÁSKY MĚKKÉ
Co už umíme Slova se slabikou  ži/ží
VĚTA Slova se slabikou  ši/ší
Věta oznamovací Slova se slabikou  či/čí
Věta tázací Slova se slabikou  ři/ří
Věta rozkazovací Slova se slabikou  ci/cí
Věta přací Slova se slabikou   ji/jí
Procvičujeme druhy vět ŘADA SLOV a slovo, které zde nepatří
Pořadí vět Slova se slabikou di/dí
Co už umíme 2 Slova se slabikou   ti/tí
Věty se skládají ze slov Slova se slabikou ni/ní
Slova se skládají ze slabik SPOJKY
Dělení slov na konci řádku SOUHLÁSKY OBOJETNÉ
Slabiky se skládají z hlásek Slabikotvorné souhlásky r, l
Samohlásky PODSTATNÁ JMÉNA
Samohláska a/á Co už umíme 5
Samohláska e/é Vlastní jména osob
Samohláska i/í Vlastní jména zvířat a měst
Samohláska o/ó PŘEDLOŽKY
Samohláska u/ú/ů SLOVESA
Samohláska y/ý  Dě, tě, ně   +   Dě, tě, ně (1.třída)
Dvojhláska au/ou Slova citově zabarvená
Co už umíme 3 Bě, pě, vě, mě   +   Bě, pě, vě, mě (1.třída)
SOUHLÁSKY TVRDÉ Co už umíme 6
Slova se slabikou hy/hý Párové souhlásky na konci slov b - p
Slova se slabikou chy/chý Párové souhlásky na konci slov d - t
Slova se slabikou ky/ký Párové souhlásky na konci slov ď - ť
Slova se slabikou ry/rý Párové souhlásky na konci slov h - ch
Slova se slabikou dy/dý Párové souhlásky na konci slov v - f
Slova se slabikou ty/tý Párové souhlásky na konci slov z - s
Slova se slabikou ny/ný Párové souhlásky na konci slov ž - š