Doplňujeme samohlásku ??? nebo ???

Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém musí být samohláska o nebo ó. V prvním řádku jsou slova dvojslabičná, ve druhém trojslabičná. Správně je napiš, pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????