Doplňujeme ši nebo ší

Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém musí být slabika ši nebo ší. V prvním řádku jsou slova dvojslabičná, ve druhém trojslabičná. Správně je napiš, pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
2 2
????????????????????????
2 o