DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Český jazyk 3.ročník
ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK
ČJ - JAZYKOVÁ VÝCHOVA
1. pololetí 2. pololetí
1. OPAKOVÁNÍ - co umíme z 2.třídy Vyjmenovaná slova po M
Párové souhlásky uvnitř slov b - p MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE
Párové souhlásky uvnitř slov d - t HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ
Párové souhlásky uvnitř slov ď - ť MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT, DMÝCHAT
Párové souhlásky uvnitř slov h - ch CHMÝŘÍ, NACHOM. SE, MÝTO, LITOMYŠL
Párové souhlásky uvnitř slov v - f Vyjmenovaná slova po P
Párové souhlásky uvnitř slov z - s PÝCHA, PYTEL, PYSK
Párové souhlásky uvnitř slov ž - š NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL
2. OPAKOVÁNÍ KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE
Učíme se ABECEDU ZPYTOVAT, PYKAT, PÝR, PÝŘIT SE
Řadíme podle abecedy SLOVESA
Stavba slova (kořen a slova příbuzná) Osoba a číslo sloves
Vyjmenovaná slova po B Čas sloves
Příbuzná slova ke slovu BÝT Vyjmenovaná slova po S
OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA SYN, SYTÝ, SÝR
KOBYLA, BÝK, BABYKA SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT
Vyjmenovaná vlastní jména po B SÝKORA, SÝČEK, SYSEL
Význam slov SYČET, SYPAT, BOSYNĚ
Slova opačná, souznačná, mnohoznačná Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po L VY - VYSOKÝ - VÝT
SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE VÝSKAT - ZVYKAT - ŽVÝKAT
POLYKAT, VZLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT VYDRA - VÝR - VYŽLE
LYSÝ, LÝTKO, LÝKO POVYK - VÝHEŇ - CAVYKY - VY-, VÝ-
LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ, VOLYNĚ Vyjmenovaná slova po Z
Podstatná jména - rod, životnost a číslo BRZY - JAZYK - NAZÝVAT - RUZYNĚ
Pádové otázky PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Urči rod, číslo a pád podstatných jmen ZÁJMENA
Podstatná jména obecná a vlastní ČÍSLOVKY
3. OPAKOVÁNÍ