Slova příbuzná ke slovu ??? ??? ???

Doplň do slov správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
Šupináč a sec jsou druhy kaprů. Kopl ho nechtíc do tka. Sbíral do košíku z ka skové oříšky. Náš dědeček je už celý sý. Pytlák v lese načil past z čeného provazu. Kůra stromu byla porostlá šejníkem. V lese rostou sohlávky a šky. Dost pevné ko má pa.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???