PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Utvoř od podstatných jmen přídavné jméno odpovídající na otázku Jaká? Která? nebo Čí?
Přídavná jm. vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo určují čí jsou.
Jaký? Jaká? Jaké?
(Ptáme se na vlastnost nebo na
Který? Která? Které?
skupinu, ze které osoba, zvíře, věc je.)
Čí?
(Ptáme se, čí osoba, zvíře, věc je.)
???
lýtkový
???
jazyková
???
babykové
???
pyšný
???
sýrová
???
povykující
???
Zbyňkův
???
myší
???
sýčkovo
obyčej -
lyže -
plyš -
pelyněk -
mýdlo -
pysk -
lýko -
myslivec -
mlynář -
hlemýžď -
syn -
netopýr -