ZÁJMENA

Dovedeš určit, ke kterému druhu zájmeno patří?
Zastupují podstatná nebo přídavná jména nebo na ně ukazují.
OSOBNÍ   Zastupují
názvy osob, zvířat, věcí.
UKAZOVACÍ
Ukazují na osobu, zvíře, věc.
TÁZACÍ
Pomocí nich se ptáme.
PŘIVLASTŇOV.
Vyjadřují, komu něco patří.
???
ona
???
on
???
to
???
ta
???
jaký?
???
který?
???
váš
???
náš
toto -
já -
můj -
co? -
my -
kdo? -
ten -
tvůj -
její -
tyto -
čí? -
oni -
jaká? -
svůj -
ty -
tenhle -