Slova příbuzná ke slovu ??? ??? ??? ???

Doplň do slov správné písmeno i/y nebo í/ý. Pak stiskni KONTROLA.
Hokejista rychle smkal pukem po ledu. Šatnáři šatnu zamkají a odemkají ve stanovený čas. Na krmtko přiletěli vrabci. Má slunéčko sedmtečné sedm teček? Lesní mtinkou tekl pramnek vody. Kaml přemtal, jestli má rozdmchat ještě oheň. Osmčka označuje počet osm. Na konci lasa byla uvázaná smčka. Zedník mchal v mchačce omtku. Patří housle mezi smčcové nástroje?
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???