Slova příbuzná ke slovu ??? ??? ??? ???

Doplň do slov správné písmeno i/y nebo í/ý. Pak stiskni KONTROLA.
Poztří nastane podzm. Víš, jak se nazvá letiště v Ruzni? Fanoušci se na zmním stadioně hlasitě ozvali. Brzčko nastaně mrazvé počasí. Zna spadla a kousla se do jazčka. Lojzk táhl za sebou těžký vozk. Ciznci se u nás musí naučit český jazk. Nazvej věci pravým jménem nebo drž jazk za zuby. Kazmíre, proč neustále zváš?