HÁDANKY - vyjmenovaná slova po V

Kliknutím na tlačítko DALŠÍ se nejprve ukáže HÁDANKA na vyjmenované slovo po V. Řekni vyjmenované slovo, potom klikni na DALŠÍ a ověř svoji odpověď. Když byla správná, klikni na tlačítko SMAŽ a tím vyřadíš tento úkol z dalšího opakování.
zájmeno ve druhé osobě čísla množného???
mající velký rozměr na výšku???
vydávat pronikavý, táhlý hlas???
radovat se, jásat???
osvojovat si něco jako zvyk???
drcení potravy zuby???
vodní savec, šelma lovící ryby???
noční pták, velká sova???
název pro velmi hubeného člověka???
ostrý pronikavý zvuk, náhlý křik???
ohniště používané v kovárnách???
zbytečně váhat, dělat drahoty???
část slova před kořenem???
část Prahy, hrad postavený na nejvyšším místě???