LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Matematika 1.ročník
MATEMATIKA - 1. ROČNÍK
1. pololetí 2. pololetí
Spočítej předměty na obrázku Číslo 10, čísel. řada porovnávání, rozklad
Počítáme do 3 Sčítání a odčítání do 10
Počítáme do 5 Řetězce příkladů             Počítáme do 10
Číselní řada 1 až 5 Slovní úlohy - 2
Rozklad čísel 3, 4 a 5 Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost
Porovnáváme Čísla do 20 - číselná řada
Sčítání a odčítání    do 3 Čísla do 20 - porovnávání
Sčítání a odčítání do 4 Sčítání do 20 (příklady typ 10 + 1)
Sčítání a odčítání do 5 3. OPAKOVÁNÍ -  JARNÍ
Procvičujeme počítání do 5 Odčítání do 20 (příklady typ 14 - 4)
Sčítání a odčítání do 6 Sčítání a odčítání do 20 (typ 10+4, 14-4)
Procvičujeme počítání do 6 Sčítání do 20 bez přechodu desítky
Číslo 7, číselná řada, porovnávání, rozklad Odčítání do 20 bez přechodu desítky
Sčítání a odčítání do 7 Sčítání a odčítání do 20 bez přecho. des.
1. OPAKOVÁNÍ - vánoční počty do 7 4. OPAKOVÁNÍ - KVĚTNOVÉ
TROJÚHELNÍK METR
Číslo 8, číselná řada, porovnávání, rozklad Vztahy o několik více
Sčítání a odčítání do 8 LITR
OBDÉLNÍK Vztahy o několik méně
KRUH KILOGRAM
Číslo 9, číselná řada, porovnávání, rozklad 5. OPAKOVÁNÍ - ČERVNOVÉ
ČTVEREC PYRAMIDY - sčítací a odčítací
Sčítání a odčítání do 9, ZÁVĚREČNÝ KVÍZ Z MATEMATIKY
Rozklady čísel  
2. OPAKOVÁNÍ - pololetní  
Slovní úlohy - 1  
       
1. SUDOKU 2. SUDOKU 3. SUDOKU    4. SUDOKU
5. SUDOKU 6. SUDOKU 7. SUDOKU 8. SUDOKU
9. SUDOKU 10. SUDOKU 11. SUDOKU 12. SUDOKU