Sestav příklady

Napiš ke každé trojici čísel nejdřív 2 různé příklady na sčítání, pak 2 různé příklady na odčítání.
??? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ???