LITR

??????

Litry měříme odměrkou (odměrným válcem). V litrech měříme věci, které jsou tekuté. Poskládej nádoby na tekutiny podle množství litrů, které se do ní vejdou od největší po nejmenší.