LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Matematika 2.ročník
MATEMATIKA - 2. ROČNÍK
1. pololetí 2. pololetí
1. matematické LUŠTĚNKY Lichá a sudá čísla
Záměna sčítanců Sčítání do 100 bez přech. (typ 32+7)
Přičítáme k 9 Odčítání do 100 bez přechodu (typ 39-7)
Přičítáme k 8 6. matematické LUŠTĚNKY
Přičítáme k 7 Písemné počítání do 100 bez přechodu
Přičítáme k 6 Geometrie: PŘÍMKA
2. matematické LUŠTĚNKY 4. matematické PĚTIMINUTOVKY
Přičítáme k 5 Sčítání dvojciferných do 100 (typ 40+32)
Přičítáme k 4, 3 a 2 Odčítání dvojcifer.č.  (typ 76-30, 82-42)
1. matematické PĚTIMINUTOVKY Písemné sčítání a odčítání dvojcifer.č.
Odčítáme od 11 Slovní úlohy - jejich zápis a řešení
Odčítáme od 12 Příklady se závorkou
1. písemné sčítání do 20 5.matematické PĚTIMINUTOVKY
Odčítáme od 13 Sčítání s přechod. přes desítku do 100
2. písemné sčítání do 20 Odčítání s přech. přes desítku do 100
Odčítáme od 14 Písemné sčítání do 100 s přechodem
3. matematické LUŠTĚNKY 7. matematické LUŠTĚNKY
Odčítáme od 15 Písemné odčítání do 100 s přechodem
Odčítáme od 16, 17 a 18 Menšenec a menšitel
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem Počítání se závorkou
Nakupujeme (+ a - do 20 s přechodem) O kolik je číslo menší nebo větší
Geometrická tělesa Slovní úlohy do 100 s přechodem
2. matematické PĚTIMINUTOVKY 6.  matematické PĚTIMINUTOVKY
4. matematické LUŠTĚNKY Geometrie: DÉLKA ÚSEČKY
Čísla do 100 - čtení, zápis, posloupnost Příprava na násobení
100 - jednotky a desítky, řady čísel NÁSOBENÍ 2
Geometrie: ČÁRY a BODY Příprava na dělení
Sčítání desítek DĚLENÍ 2
Odčítání desítek NÁSOBENÍ 3
Písemné sčítání a odčítání desítek DĚLENÍ 3
5. matematické LUŠTĚNKY 8. matematické LUŠTĚNKY
3. matematické PĚTIMINUTOVKY Geometrie: Měříme na milimetry
Geometrie: ÚSEČKA NÁSOBENÍ 4
Sčítání do 100 bez přech. (typ 30+6) DĚLENÍ 4
Odčítání do 100 bez přechodu (typ 48-8) NÁSOBENÍ 5
  DĚLENÍ 5