STRANY GEOMETRICKÝCH TVARŮ

Délka 1 čtverečku v obrázku je 1 cm. Délku úsečky značíme: ∣ML∣=9cm. Doplň délky úseček.
???Geometrický tvar s body K,L,M se
nazývá , ∣LM∣=9cm,
∣KL∣=cm, ∣KM∣=cm.
Geometrický tvar s body A,B,C,D se nazývá , ∣AB∣=cm, ∣BC∣=cm, ∣CD∣=cm, ∣DA∣=cm.
Geometrický tvar s body E,F,G,H se nazývá , ∣EF∣=cm, ∣FG∣=cm, ∣GH∣=cm, ∣HE∣=cm.