KRYCHLE

?????????

Krychle má všechny strany stejně velké čtverce. Krychle má hrany. Krychle pořád stojí nebo leží, ale nikdy se nehýbe.

Rozhodni, jestli zobrazená věc má tvar tělesa krychle. Pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????