PŘÍMKA

???

Přímá čára, která prochází 2 různými body, se jmenuje PŘÍMKA. Přímka nemá krajní body. Nemůžeme změřit její délku. Přímky označujeme malými písmeny.

Podívej se na obrázek. Pozorně si přečti k němu věty. Vyber pravdivé věty. Pak stiskni KONTROLA.
???Tady leží přímka h.
Na přímce h leží bod D.
Přímka h prochází bodem E.


???Zde leží přímky m, n.
Bod L prochází přímkou m.
Bod K neleží na přímce m.


???Na přímce c leží bod D.
Na přímce d leží bod C.
Body A, B neprochází přímka d.


???Bod M leží na přímce s.
Přímka t prochází bodem N.
Zde jsou přímky t, s.


???Zde vedou přímky p, L.
Bod H neleží na žádné přímce.
Na přímce p neleží žádný bod.


???Bodem P prochází 3 přímky.
Přímka a vede bodem P.
Bod P neleží na přímce b.


???Zde jsou dvě přímky.
Přímkou e vedou body S, T.
Bod T neleží na přímce.


???Zde leží úsečka FG.
Přímka v prochází bodem G.
Na přímce v neleží žádný bod.