MĚŘÍME na centimetry a milimetry

Nejmenší dílek vyznačený na pravítku je 1 milimetr (mm). Změř dané úsečky a doplň jejich délku.
???∣AB∣ = cm mm = mm
∣BC∣ = cm mm = mm
∣AC∣ = cm mm = mm
∣DF∣ = cm mm = mm
∣EF∣ = cm mm = mm
∣GH∣ = cm mm = mm
∣KL∣ = cm mm = mm
∣MN∣ = cm mm = mm
∣OP∣ = cm mm = mm
∣RS∣ = cm mm = mm