ÚSEČKA

???

Čára, která spojuje 2 body, se jmenuje spojnice. Je-li spojnicí 2 bodů přímá čára, je to ÚSEČKA. Každá úsečka má 2 krajní body. Úsečka je nejkratší spojnicí 2 bodů.

Podívej se na obrázek. Pozorně si přečti k němu věty. Vyber pravdivé věty. Pak stiskni KONTROLA.
???Spojnicí bodů Y a Z je lomená čára.
Tady je úsečka YZ.
Zde není žádná úsečka.


???Toto není obdélník.
Tady leží čtyři úsečky.
Úsečky: AB, BC, CD, DA.


???Spojnicí bodů S a T je křivá čára.
Tady je úsečka ST nebo úsečka TS.
Úsečka TS je tvořena přímou čárou.


???Tady je trojúhelník.
Tu nejsou přímé čáry.
Úsečky zde: UV, VX, XU.


???Spojnicí bodů G a H je křivá čára.
Zde leží úsečka GH nebo úsečka HG.
Tu je nejkratší spojnice bodů G a H.


???Tu jsou křivé čáry.
Zde neleží úsečka FE.
Tady je čtverec.


???Spojnicí bodů P a R je přímá čára.
Tady není žádná úsečka.
Zde je nejkratší spojnice bodů P a R.


???Toto není kruh.
Tady leží pět úseček.
Úsečky: KL, LM, LN, NK.