Slova příbuzná ke slovu ??? ??? ???

Doplň do slov správné písmeno i/y nebo í/ý. Pak stiskni KONTROLA.
Skorky se stí hmyzem. Dostal jsem chuť na srup. Snek paní Skorové si to šinul po slnici. Za schravé noci se hlastě ozýval sček. V skorčím zobáčku uvízla vosčka. Sslice měla v noře plno sslíků. Na sdlišti sdlí plno skorek. Na osce sedělo mládě sčka. Na poli můžeme uvidět lasčku.