SLOVESA

Napiš k podstatným jménům dvojslabičná SLOVESA. Co se s těmito předměty dělá? Co se s nimi děje?
???
pere
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???