Slova příbuzná ke slovu ??? ??? ???

Doplň do slov správné písmeno i/y nebo í/ý. Pak stiskni KONTROLA.
Bez brýlí na novny nevdí. Vlém vskal radostí při hře. Při otvrání dveří dávej pozor na vsací zámek. Ovce v klidu přežvkují trávu. Na hřbitově babička obvkle rozsvtí dvě svčky. V nevte, že vdlička patří vlevo? Zvkl si po obědě žvkat žvkačku. Vktorka zná vánoční zvky.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???