Osoba a číslo slovesa

Doplň k osobám a číslům správný tvar slovesa. Pak stiskni KONTROLA.
Časovat sloveso znamená měnit tvary slovesa podle osoby a čísla.
Číslo jednotné
tvoříme pomocí zájmen já, ty, on (ona, ono).
Číslo množné
tvoříme pomocí zájmen my, vy, oni (ony, ona).

osoba
?????????
osoba
?????????
1. (já)vzlykám1. (my)vzlykáme
2. (ty)vzlykáš2. (vy)vzlykáte
3. (on, ona, ono)vzlyká3. (oni, ony, ona)vzlykají