Doplňujeme dvojhlásku ??? nebo ???

Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém musí být dvojhláska au nebo ou. V prvním řádku jsou slova dvojslabičná, ve druhém trojslabičná. Správně je napiš, pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????