Hláska

Spočítej z kolika hlásek se skládají slabiky.
Slabiky se skládají z hlásek. Slabiky zapisujeme pomocí písmen.
Přečtené, vyslovené písmeno je hláska.
???
Ja-

bloň  

nám  

dá-

vá  

čer-

ve-

ná  

ja-

blí-

čka.
???
To-

pol  

je  

vy-

so-  

ký  

a  

ští-

hlý  

strom.

???
Bří-

za  

má  

bí-

lou  

a  

čer-

nou  

ků-

ru.