MLUVA - VĚTA - SLOVO

Za každou větou napiš, z kolika slov se skládá. Pak stiskni Kontrola.
Služba
Paní učitelka rozdělila dětem služby. Jirka s Romanem jsou šatnáři. Ráno urovnávají boty a zamykají šatnu. Po vyučování ji chodí odemykat. O pokojové květiny se stará Vlasta. Zalévá je každý den. Lidka s Eliškou rozdávají sešity a výkresy. Honzík a Pavlík mají tabulovou službu. Utírají popsané tabule nejprve houbou a pak hadrem. Tereza a Vašek prohlížejí na konci výuky lavice. Všichni žáci udržují ve třídě pořádek.
Kolik vět má celkem článek?