Určujeme druhy vět

Urči druh věty: O - oznamovací, T - tázací, R - rozkazovací, P - přací.
??????Sýkorko, zazpívej mi!??????Jsou tady savci?
Kéž už přiletí čápi.Jelen nosí parohy.
Sýkora je žlutozelená.Ať uvidím krmelec.
Má čáp jednu nohu?Utíkejme do lesa!