VĚTY ROZKAZOVACÍ

Utvoř věty s důrazným rozkazem pomocí obrázků. Pak stiskni KONTROLA.
Věty rozkazovací jsou věty, kterými něco rozkazujeme.
Jdi si umýt Smažte čistě
Oblékni si Nevyplazuj
Sněz celé Vypij si teplý
Netrhej Otevřete si
Sedni si na Nezašlapujte
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???