Doplňujeme ni nebo ní

Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém musí být slabika ni nebo ní. V prvním řádku jsou slova dvojslabičná, ve druhém trojslabičná. Správně je napiš, pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????