Doplňujeme ci nebo cí

Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém musí být slabika ci nebo cí. V prvním řádku jsou slova dvojslabičná, ve druhém trojslabičná. Správně je napiš, pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
2 2 na
????????????????????????
2 2 2 o o 2