CO UŽ VÍME

Přiřaď k otázkám jejich správné odpovědi. Pak stiskni KONTROLA.
1. Jak nazýváme části projevu, mluvy?
2. Z čeho se skládají věty?
3. Jaké znaménko píšeme za důrazným rozkazem?
4. Co děláme při mluvení mezi větami?
5. Co ukončuje větu při mluvení?
6. Jak nazýváme skupiny vět, kterými něco vyjadřujeme?
7. Jak se nazývá věta, kterou něco rozkazujeme?
8. Co ukončuje věty v písmu?
9. Jak se nazývá věta, kterou něco oznamujeme?
10. Co dělá melodie hlasu na konci otázky s odpovědí ano?
11. Jak se nazývá věta, kterou se na něco ptáme?
12. Jaké znaménko píšeme na konci věty oznamovací?
13. Jak se nazývá věta, kterou vyjadřujeme přání?
14. Co dělá melodie na konci věty oznamovací?
15. Jaké znaménko se píše na koci věty tázací?
16. Co se píše na začátku věty?