SLOVESA

Tvoř dvojslabičná SLOVESA, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají, a ve kterých je i/y po měkký či tvrdých souhláskách. Když nebudeš vědět, stiskni nápovědu.
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???