Věty přací

Dokonči věty přací podle obrázků. Pak stiskni KONTROLA.
Věty přací jsou věty, kterými vyjadřujeme přání.
Kéž bych si mohl koupit nové ???Ať už dočtu tuto ???
Kdybych mohl mít svého ???Kéž by už zas byly ???
Kéž bych neměla tak veliký ???Ať je to mourovatá ???
Kdybych nemusel chodit do ???Kéž bychom našli ???
Ať umím tancovat jako víla ???Kéž bych létal jako ???