DRUHY SLOV

Poznáš druhy slov? Napiš pod každé slovo číslo podle návodu níže. Pak stiskni KONTROLA.
PODSTATNÉ JMÉNO - 1      SLOVESO - 5      PŘEDLOŽKA - 7      SPOJKA - 8
BabičkasAlenkouvysévalynazahrádcevBrněmrkeva
hrášek.UzáhonkusedělkocourLojza.Pozorovalvrabceisýkorky
podstromem.Ptácivzlétli,kdyžkocourekzamňoukalnebozavrtělocáskem.