SPOJKY

Podle obrázků a dané spojky vytvoř spojení dvou slov. Pak stiskni KONTROLA.
Slova a, i, ani, nebo mohou spojovat jiná slova.
?????? použij spojku a jablko a hruška
?????? použij spojku nebo
?????? použij spojku ani
?????? použij spojku i
?????? použij spojku a