Doplňujeme ry nebo rý

Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém musí být slabika ry nebo rý. V prvním řádku jsou slova dvojslabičná, ve druhém trojslabičná. Správně je napiš, pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????