Opis a přepis - slova

K daným písmenům napiš jedno slovo z textu, které začíná stejně. Pak stiskni Kontrola.
Před domem máme ořechy. Chodí sem malé zvířátko. Je to rezavé a má huňatý ocas. Běhá po větvích jako šipka. Hledá něco na zub. Co je to za zvířátko?
??? ??? ??? ???

??? ???
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???