Doplňujeme ti nebo tí

Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém musí být slabika ti nebo tí. V prvním řádku jsou slova dvojslabičná, ve druhém trojslabičná. Správně je napiš, pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
2
????????????????????????
2 6