Slabiky dě, tě, ně

Nauč se správně číst slabiky dě, tě, ně. Potom doplň správně slova. Pak stiskni KONTROLA.

??? ??? ???
Znáš barvy?
Cestovatel z Karviné
všechno znal, jen barvy ne.
Šel na výlet s naším Vénou,
přešel cestu na červenou,
leží v sádře, a my ne!
Jak jsme malovali?
???červeně???šedě
???žlutě???rudě
???hnědě???zlatě
???zeleně???černě

??? ?????? ?????? ???
nele
len
medví
Znička
Lanka
uláme
n
pon
lecký
přilel
Špánek
látko
locvična
cvičil
plíčko
pracoviš
snída
slučnice
zvok
žáky
kolik
umíme
jaký
zůsta