SLABIKOTVORNÉ SOUHLÁSKY R, L

Slabika má pouze jednu samohlásku (dvojhlásku) nebo slabikotvornou souhlásku r, l.

V prvním sloupci urči dohromady počet samohlásek a dvojhlásek ve slově, v druhém sloupci urči počet slabik.
??? ?????? ?????? ?????? ???
samohlásekslab.samohlásekslab.samohlásekslab.samohlásekslab.
petrklíč
prší
déšť
čtyřka
čtvrtek
zrnko
prkénko
automat
utrhl
cvrk
trpaslík
plž
šnek
strhnout
mrkl
vlna
zubr
srst
chlupy
kožíšek