PODSTATNÁ JMÉNA

Tvoř dvojslabičná podstatná jména, ve kterých je i/y po měkký či tvrdých souhláskách.
NÁZVY OSOB:
???
???
???
???
???
???
???
???
NÁZVY ZVÍŘAT:
???
???
???
???
???
???
???
???
NÁZVY VĚCÍ:
???
???
???
???
???
???
???
???