VĚTY TÁZACÍ

Doplň k obrázkům věty, kterými se osoby někoho na něco ptají. Pak stiskni KONTROLA.
Věty tázací jsou věty, kterými se na něco ptáme (tážeme).
Na začátku věty tázací píšeme velké písmeno a na konci vždy otazník.
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???