LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Zápisy 4.ročník
ZÁPISY z vyučovacích hodin 4. ROČNÍK
VLASTIVĚDA - zeměpis VLASTIVĚDA - dějepis PŘÍRODOVĚDA
01. ČR - demokratický stát 39. Časová osa 01. Příroda na konci léta
02. Státní symboly ČR 40. Nejstarší osídlení naší vlasti 02. V lese
03. Státní svátky a památná místa 41. Dávní Slované 03. Lesní stromy
06. Mapa, plán, glóbus 42. Velkomoravská říše 04. Keře a podrost lesa
07. Orientace na mapě 43. Konstantin a Metoděj 05. Zvířata lesa - savci, ptáci
08. Měřítko mapy 44. Od pravěku až po VM - opakování 06. Plazi, obojživelníci a hmyz lesa
09. Nadmořská výška 45. Staré pověsti české 08. Příroda na podzim
10. Značky na mapě 46. První Přemyslovci knížata 09. U lidských obydlí - rostliny
13. Poloha ČR, sous. státy, hist. země 47. Kníže Václav a Boleslav 10. U lidských obydlí - živočichové
16. Povrch ČR, pohraniční pohoří 48. Slavníkovci a svatý Vojtěch 11. Kočka domácí
17. Vnitrozemská pohoří a vrchoviny 49. Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka 12. Pes domácí
18. Nížiny ČR 50. Kosmova Kronika Čechů 14. Měření vlastností látek
21. Části řeky, povodí. úmoří 51. Od pověstí až po Kosmase - opak. 16. Volně žijící zvířata v zimě
22. Řeky Čech 52. Přemyslovci - králové 19. Vlastnosti vzduchu
23. Řeky Moravy a Slezska 53. Anežka Česká 20. Vlastnosti vody
24. Jezera, rybníky a přehrady 54. Král železný a zlatý 21. Vlastnosti hornin a nerostů
26. Města - vznik a vývoj 55. Poslední Přemyslovci 22. Vlastnosti půdy
27. Významná města ČR 56. Přemyslovci 13. století - opakování 23. Země a Slunce
29. Počasí a podnebí 57. Jan Lucembu. a Eliška Přemyslovna 31. Příroda na jaře - rostliny
31. Půda a zemědělství ČR 58. Karel IV. 32. příroda na jaře - živočichové
32. Nerostné bohatství v ČR 59. Život ve středověku 33. Přírodní společenstvo pole
33. Průmysl v ČR 60. Lucemburkové 14. st. - opakování 34. polní plodiny a plevele
35. Ochrana přírody v ČR 61. Jan Hus a jeho doba 35. Zvířata na poli
36. Národní parky v ČR 62. Husité 37. Rostliny luk
37. CHKO v ČR 63. Husitské války 38. Zvířata žijící na louce
  64. Jan Hus a husitství - opakování 39. Rostliny vodní a vlhkomilné
  65. Země po husitských válkách 40. Živočichové žijící u vody
  66. Jagellonci na českém trůnu  
  67. Konec husitství po Jagellonce - op.  
  68. Na počátku vlády Habsburků  
  69. Císař Rudolf II.  
  70. Povstání proti Habs. a 30letá válka  
  71. Jan Ámos Komenský  
  72. Život po třicetileté válce  
  73. Habsburkové - opakování  
  74. Závěrečné opakov. učiva dějepisu   

TOPlist