LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na LISTOPAD pro 3. třídu
1. Vylušti chybějící slovo z básničky.
   Kdopak vyzve k tanci listí
   vždycky na podzim?
   Kdo naslouchá, ten to zjistí:
   . . . . ! Což já vím.

                   
             
                 
                     
2. Máš ještě doma učebnici Slabikář z 1. třídy?
Zjisti, kdo  tuto knihu ilustroval a napsal.
Oba dva její autoři slaví v listopadu narozeniny.

Spisovatel:
__________


Ilustrátor:
__________
 
3. Doplň chybějící slova do pranostik:
- Přijede-li (někdo) na (nějakém) koni, metelice za (něčím) se honí.
- Když Kateřina po (něčem) chodívá, potom Eva (něčím) oplývá.
- V listopadu příliš (něčeho) a (něčeho), to známka (nějaké) neúrody.
4. Jak se jmenuje státní svátek v listopadu? 5. Jak se jmenuje televizní program pro děti na ČT?
6. Vylušti. Listí z jakého stromu jsme hrabali na zahradě?
- čtvrté písmeno ze 4 - nerozpustná tekutá látka potravina
- čtvrté písmeno z 5 - světová strana na mapě vlevo
- šesté písmeno z 10 - dvě přímky mající 1 společný bod
- páté písmeno ze 7 - skupenství vody ve vodovodu
- čtvrté písmeno ze 4 - zelený kontejner na tříděný odpad
- čtvrté písmeno ze 6 - nelétavý pták, lovící ve vodě rybky
7. V listopadu jsou Dušičky, kdy vzpomínáme na zemřelé. Čtvrtého dne v listopadu má svátek chlapecké jméno. Vzpomeneš si na dva spisovatele, majitele těchto jmen?
8. Většina slepých a zrakově postižených lidí čte tisk pomocí _________  ______ .
Číslo udává, které písmeno z názvu obrázku máš zapsat do okénka.
3 2 2 2 4 2 8 5 3   3 7 1 1 6
 
9. Uhodni mé číslo. Když od mého čísla odečtu součin čísel 5 a 7, dostanu číslo 60. Jaké je mé číslo?
10. Najdeš v básničce všechna jednoslabičná slova? (Ta, co se opakují, piš jen jedenkrát. Je jich celkem 18.)
     O posvícení  - Jiří Žáček
„Řekni, Kubo, řekni Káče,
ať zadělá na koláče!”
Kuba výskl: „Moje řeč -
tak už, Káčo, honem peč!”
„Řekni, Lojzku, řekni Ance,
ať zadělá na lívance!”
Lojzek výskl: „Ale hned -
ať jsou, Anko, jako med!”
Káča peče, Anka peče,
neživíme povaleče.
Dřeli jsme se na poli,
máme plné stodoly.
Když je u nás posvícení,
ať se víno v džbánku pění.
Noste na stůl, děvčata,
máte ruce ze zlata!

 

TOPlist