LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

3.ročník - odkazy
ODKAZY k učivu pro 3. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Báseň o horečce - doplň rýmy Násobení a dělení 6 Stránky města Orlová HV - Já jsem muzikant - slova
Co umíme z 2. třídy Násobení a dělení 1 - 6, 10 Pověst o vzniku Orlové HV - Beskyde, Beskyde
Čtení s porozuměním 2. třída Násobení a dělení 7 Mapa Orlové, druhá mapa HV - Dú Valaši, dú
Čtení s porozuměním 3. třída Násobení a dělení 1 - 7, 10 Mapa - okolní obce Orlové HV - Moje teta Sylva
Práce s textem - křížovky Násobení a dělení 8 Obec kdysi a dnes HV - Ach synku, synku
Párové souhlásky uvnitř slov Násobení a dělení 1 - 8, 10 Stavby v obci, budovy a lidé HV - Abeceda
Párové souhlásky - trenažér Násobení a dělení 9 Škoda hrou / živ.prost. odpad HV - Pásli ovce Valaši
Párové souhlásky doplň, oprav Násobení a dělení 0 - 10 Tonda Obal / třídění recyklace HV - Nesem Vám noviny
Řaď podle abecedy A-Ž, Ž-A Trenažéry  6, 7, 8, 9, 0 - 9 Jednotk času, orientace v čase ADVENTNÍ KALENDÁŘ
VYJMEN. SLOVA v pravidlech Trénuj násobilku Určujeme čas, co víš o čase HV - zvol si PIÁNO
Kořen slova a slova příbuzná Poskládej TABULI NÁSOBILKY Přepiš čas na digitální HV - Miniorchestr
Vyjmen. slova po B, písničky Slovní úlohy na + a - do 100 Jednotky délky, měříme délku Hudební pexeso se zvukem
B šibenice, spojení slov, diktát Slovní úlohy na . a : do 100 Měření teploty - aktuálně Chytání dešťové kapky - hra
Vyjmenovaná slova po L Početní příklady do 100 Jednotky hmotnosti, HV - Bejvávalo dobře
L šibenice, spojení slov, diktát Počítáme zpaměti do 100 Porovnání hmotnosti balíků HV - My tři králové jdeme
Slova podobná a opačná Sčít. a odčít. do 100 zpaměti Kámen Galerie hornin Slovní hra - jméno, zvíře, věc
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Rod podstatného jména Příklady se závorkou do 100 Voda Půda Vzduch Online výuka - 3. ročník
Číslo podstatných jmen Složené příklady bez závorek Zdravě jím, pyramida potravin PČ - vánoční ježek z jablíčka
Určení pádu podstat. jmen Zaokrouhlování na desítky Člověk vnitřní orgánykostra PŘESÝPACÍ HODINY
Jména obecná a vlastní Písemné sčítání dvojcifer. čísel Potřebuješ výživu - video HV - Když jsem byl malučký
Vyjmenovaná slova po M Písemné odčítání dvojcif. čísel Zdravé zuby pro 3. třídu, test B. Smetana - Prodaná nevěsta
M šibenice, spojení slov, diktát Číselné pyramidy Nebezpečná místa v domě L. Janáček - Příhody lišky Bystr
Vyjmenovaná slova - vyber si Zápis čísel do 1 000 názorně Orientace v krajině Tangram - skládej podle vzoru
Vyjmenovaná slova po P Tisíc čtení, zápis, posloupnost Poznávačka přírody Hymna ČR
P šibenice, spojení slov, diktát Porovnávání čísel do 1 000 Jednotky objemu Piškvorky
Najdi slovesa Sčítání a odčítání stovek Venkovní teplota - Orlová Poznáš hudební nástroje
Osoba, číslo a čas sloves Sčítání 825 + 4 Měření HV - název not
Vyjmenovaná slova po S Odčítání 825 - 3 Směrová růžice HV - klavír a notová osnova
S šibenice, spojení slov, diktát Sčítání 820 + 47 Určujeme světové strany HV - Vyletěla holubička ze ská
Vjmenovaná slova po V Odčítání 865 - 40 Co je mapa a plánek Interaktivní KLÁVESNICE
V šibenice, spojení slov, diktát TISÍC sčít. odčít. s přechodem Mapové značky HV - Bongo - opakuj rytmus
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Vyjmenovaná slova po Z Slovní úlohy do 1 000 Typy krajiny  
Z šibenice, spojení slov, diktát Násobení a dělení 100 Přírodnina, surovina, výrobek  
Přídavná jména - najdi je Jednotky délky Vše o vodě  
Zájmena Geometrické tvary - vlastnosti Jak třídit odpad - hry  
Číslovky Čtyřúhelník - vrcholy a strany Omalovánky první pomoci  
Příslovce Zaokrouhlování čísel na 100 Stavba těla člověka, Úrazy  
Předložky Písemné sčítání trojciferných č. Telefonní čísla tísňového volání  
Spojky Písemné odčítání trojciferných Naše tělo vnitřní orgány  
Částice Urči zbytek po dělení Mimořádné události  
Citoslovce Dělení se zbytkem (2, 3, 4) S Hurvínkem za lékařem  
Procvičování druhů slov Finanční gramotnost První pomoc dětská záchranka  
       
       

 

TOPlist