LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na ZÁŘÍ pro 3. třídu
1. Vylušti stát, který rozpoutal 2. sv. válku.
sedmá tvrdá souhláska
druhé písmeno - první násobek pěti
první písmeno - hlavní užitek krávy
čtvrté písmeno - druhý podzimní měsíc
třetí písmeno - vnitřek švestky
čtvrté písmeno - znaménko věty oznamovací
druhé písmeno - výsledek odčítání
2. Na jaké současné
minci České republiky
je vyobrazena koruna krále Karla IV.?


Podívej se do peněženky a pořádně si mince prohlédni.
3. Kde byla Eliška o prázdninách? Eliška byla v ___________.
Číslo udává, které písmeno z názvu obrázku máš zapsat do okénka.
 
4 4 3 5 2 2 5 7 2
4. Co má společného s hornictvím znak města Orlové? 5. Jakou dovednost umí gramotný člověk?
6. Kterou báseň od Františka Hrubína jsme se naučili?
- Ulekaná Nána
- Perníková chaloupka
- Děťátko spí
7. Utvoř z písmen slova MRAVENEC jiná slova dle pokynů:
- věc, kterou nosil Ferda Mravenec  _ _ _ _ _
- nemoc kostí  _ _ _ _ _
- dívčí jméno _ _ _
8. Zjisti, kdy může nastat podle kalendáře začátek podzimu? Nejenom 23. září ale i __________ .
9. Uhodni mé číslo. Když k mému myšlenému číslu připočítám 8, pak to vydělím 4 dostanu číslo 5. Jaké je mé číslo?
10. Doplň chybějící slova pranostik.
- O Marie narození (čeho?) tu více není.
- Září jezdí na (jaké?) kobyle.
- Svatá Ludmila všechno (čím?) obmyla.

 

TOPlist