LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na ŘÍJEN pro 3. třídu
1. Vylušti HÁDANKU.
  D    P  
F M
  Z  

Křídla nemá, přesto létá
z konce světa na kraj světa,
s větrem o závod se točí.
Pláče, i když nemá oči.
co je to?
 
2. který listnatý strom je naším národním stromem?

3. Vylušti jméno člověka, který kdysi pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata a stal se ochráncem všech zvířat. Byl to svatý _________.
Číslo udává, které písmeno z názvu obrázku máš zapsat do okénka.
 
3 2 5 3 1 2 3 5 5
4. Co je v Orlové pojmenováno po Karlu Dvořáčku? 5. Kolik korun stojí jedna známka na pohlednici či dopis?
6. V současnosti na Zemi hladoví mnoho miliónů lidí. 40 tisíc dětí denně umírá hlady. Který světadíl je nejchudší?
- třetí písmeno ze 4 - úbočí jinak
- čtvrté písmeno z 6 - malířský žebřík
- sedmé písmeno ze 7 - dítě z pověsti o vzniku Orlové
- páté písmeno ze 6 - výsledek násobení
- první písmeno ze 6 - přístroj na určování světových stran
- druhé písmeno ze 4 - městská část Orlové

7. Vzpomeneš si ještě na báseň Ulekaná Nána od Josefa Václava Sládka? Utvoř z písmen slova ULEKANÁ jiná slova dle pokynů:
- nejmenší jednociferné číslo  _ _ _ _
- lesní zvíře - savec  _ _ _ _ 
- dívčí jméno _ _ _ _

8. Jak se jmenoval první prezident Československé republiky? Jak se jmenuje současný prezident České republiky?
9. Uhodni mé číslo. Když mé číslo vydělím číslem 6, pak k němu připočtu číslo 24, dostanu číslo 30. Jaké je mé číslo?
10. Najdeš v básničce všechna slova se slabikotvornou souhláskou?
Lesní počty
Michal Černík

Hajný chodí sem a tam,
celý les má spočítán.
Srnec, srnka, jedle, smrk
a ven z lesa půjde vlk!

 

TOPlist