LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Soutěže
  PRO
  ZVÍDAVÉ
  HLAVIČKY

ZÍSKANÉ BODY ZA MĚSÍC:
 Luštění na
ČERVEN 
ODEVZDEJ VŽDY DO KONCE MĚSÍCE

Zvídálek je zvědavý žáček, který rád poznává přírodu a svět kolem sebe. Ve volných chvílích s chutí trénuje svoji hlavičku, aby byla co nejchytřejší.
 
Každý měsíc zde bude pro Zvídálka připraveno několik dobrovolných úkolů. Vyřeší je nebo odpovědi vyhledá.

Kde všude může hledat?
- v encyklopediích
- v debatě s rodiči či s kamarády
- na internetu (CoJeCo, WikipediE)

Své odpovědi napíše na podepsaný papír a vrátí paní učitelce nejpozději do konce měsíce - poslední školní den v měsíci. Úkoly ve třídě pak vyhodnotíme a přidělíme body. Získané body na konci školního roku vyměníme za zajímavé odměny.
Zvídálek Zá. Ří. Li. Pr. Le. Ún. Bř. Du. Kv. Če. celkem
LUKÁŠ - - - 9 - - 9 8 - - 26
KRISTIÁN 9 8 8 8 - - - - - - 33
MICHAL - - - - - - - - 5 - 5
ONDŘEJ - - - - - - - - - - 0
MATYÁŠ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
MIREK M. 10 10 - - - - - - - - 20
TIBOR - - - - - - - - - - 0
RICHARD P. 8 10 10 10 - - 10 - - - 48
KAMIL 8 10 9 - 9 9 9 9 - - 63
PATRIK 8 8 9 9 8 9 9 - 7 - 67
MIROSLAV T. 3 - - - - - - - - - 3
RICHARD T. - - - - - - - - - - 0
FILIP 10 9 7 9 9 9 - 10 10 - 73
DOMINIK 10 10 10 10 - - 10 - - - 50
ADAM - - - - - - - - - - 0
KLÁRA 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 93
KRISTÝNA - - 9 - 10 - 9 - 10 - 38
VENDULA 10 - - - - - - - - - 10
EVA - - 8 5 - - - - - - 13
ADÉLA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
PAVLÍNA 8 9 10 10 9 10 8 9 10 10 93

 

smileysmileysmiley SBÍRÁME ŽETONKY ZA AKTIVITU V HODINÁCH
Žetonky dostávají žáci za splnění zadané aktivity v hodině. Jsou to většinou opakovací chvilky z probraného učiva, ale i úkoly tvořivé. Když mají žáci tři žetonky stejné barvy, odevzdají je učitelce a tím získají v daném předmětu za aktivitu do žákovské knížky pochvalu s razítkem. A čím více pochval, tím lépe.
ČESKÝ JAZYK - stav 16.6.
LUKÁŠ OOOOOO OOO                
KRISTIÁN OOOOOO OOOOOO                
MICHAL OOOOOO                  
ONDŘEJ OOOOOO O                
MATYÁŠ OOOOOO OOOOOO OOOOO              
MIREK M. OOOOOO OOOOOO                
TIBOR OOOOOO O                
RICHARD P. OOOOOO OOOOOO OOOOOO O            
KAMIL OOOOOO OOOOOO OOOOOO              
PATRIK OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOO            
MIROSLAV OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOO            
RICHARD T. OOOOOO OO                
FILIP OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO            
DOMINIK OOOOOO OOOOOO O              
ADAM OOOOOO OOOOOO O              
KLÁRA OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOO            
KRISTÝNA OOOOOO OOOO                
VENDULA OOOOOO OOOOOO OOOO              
EVA OOOOOO OOOOOO OOOOOO O            
ADÉLA OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOO            
PAVLÍNA OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOO            

 

MATEMATIKA - stav 16.6.
LUKÁŠ OOOOOO OOOOO                
KRISTIÁN OOOOOO OOOOOO OOOOOO OO            
MICHAL OOOOOO                  
ONDŘEJ OOOOOO OOO                
MATYÁŠ OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOO            
MIREK M. OOOOOO OOOOO                
TIBOR OOOOOO                  
RICHARD P. OOOOOO OOOOOO OOOOOO              
KAMIL OOOOOO OOOOOO OOOO              
PATRIK OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOO            
MIROSLAV OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOO          
RICHARD T. OOOOOO OOOOOO O              
FILIP OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOO          
DOMINIK OOOOOO OOO                
ADAM OOOOOO OOOOOO OOOOOO O            
KLÁRA OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OO          
KRISTÝNA OOOOOO OO                
VENDULA OOOOOO OOOOOO OOOOOO O            
EVA OOOOOO OOOO                
ADÉLA OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOO            
PAVLÍNA OOOOOO OOOOOO OOOOOO              

 

PRVOUKA - stav 16.6.
LUKÁŠ OOOOO                  
KRISTIÁN OOOOOO OO                
MICHAL OOOO                  
ONDŘEJ OOOOOO OOO                
MATYÁŠ OOOOOO OOOOOO                
MIREK M. OOOOOO OOO                
TIBOR OOOO                  
RICHARD P. OOOOOO OOOOOO OOOO              
KAMIL OOOOOO OOOOOO                
PATRIK OOOOOO OOOOOO OOOOOO O            
MIROSLAV OOOOOO OOOOOO OOOOO              
RICHARD T. OOOOOO                  
FILIP OOOOOO OOOOOO OOOOOO              
DOMINIK OOOOOO OOO                
ADAM OOOOOO OOOO                
KLÁRA OOOOOO OOOOOO OOOOO              
KRISTÝNA OOOOOO                  
VENDULA OOOOOO OOOOOO                
EVA OOOOOO OOOO                
ADÉLA OOOOOO OOOOOO OOOO              
PAVLÍNA OOOOOO OOOOOO OO              

 

 PRAVIDLA ŠKOLNÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE: 
V pololetí proběhne první vyhodnocení soutěže v tělocvičně. Všichni žáci, kteří nasbírají více než 150 kg, dostanou drobné odměny. Soutěž pak bude pokračovat i ve 2. pololetí.
Na konci školního roku se soutěž vyhodnotí a 40 žáků, kteří přinesou za celý školní rok nejvíce starého papíru, pojede zdarma na výlet.
 Vyhodnocení sběru za 1. pololetí šk. roku 2016/2017: výsledky tříd a jednotlivci

 Vyhodnocení sběrové soutěže za 2. pololetí: výsledky tříd a jednotlivci za celý školní rok
 
TOPlist