LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Soutěže
  PRO
  ZVÍDAVÉ
  HLAVIČKY

ZÍSKANÉ BODY ZA MĚSÍC:
 Luštění na
LEDEN 
ODEVZDEJ DO KONCE MĚSÍCE

Zvídálek je zvědavý žáček, který rád poznává přírodu a svět kolem sebe. Ve volných chvílích s chutí trénuje svoji hlavičku, aby byla co nejchytřejší.
 
Každý měsíc zde bude pro Zvídálka připraveno několik dobrovolných úkolů. Vyřeší je nebo odpovědi vyhledá.

Kde všude může hledat?
- v encyklopediích
- v debatě s rodiči či s kamarády
- na internetu (CoJeCo, WikipediE)

Své odpovědi napíše na podepsaný papír a vrátí paní učitelce nejpozději do konce měsíce - poslední školní den v měsíci. Úkoly ve třídě pak vyhodnotíme a přidělíme body. Získané body na konci školního roku vyměníme za zajímavé odměny.
Zvídálek Zá. Ří. Li. Pr. Le. Ún. Bř. Du. Kv. Če. celkem
1. JAKUB B. 3 3 3 3              
2. LUKÁŠ - - - -              
3. JIŘÍ - - 1 -              
4. JAKUB G. 2 3 3 3              
5. PATRIK G. - - 3 3              
6. VOJTĚCH - - - -              
7. SAMUEL 3 3 3 3              
8. DAVID 3 3 3 3              
9. ADAM 1 - 1 -              
10. ALEX - - - -              
11. MICHAEL - 3 3 -              
12. DANIEL N. - - - -              
13. FILIP O. - - - -              
14. TOBIÁŠ 3 3 3 -              
15. DANIEL S. 3 3 2 -              
16. DANIEL Š. 3 3 3 3              
17. FILIP T. 3 3 3 3              
18. ADÉLA 3 3 3 3              
19. SABINA - 3 - -              
20. ISABELLA 3 3 3 -              
21. ADRIANA 3 - - 3              
22. KAROLÍNA 3 - - -              
23. TEREZA - - - -              
24. KRISTÝNA - - - -              
                       
                       

 

smileysmileysmiley SBÍRÁME ŽETONKY ZA AKTIVITU V HODINÁCH
Žetonky dostávají žáci za splnění zadané aktivity v hodině. Jsou to většinou opakovací chvilky z probraného učiva, ale i úkoly tvořivé. Když mají žáci tři žetonky stejné barvy, odevzdají je učitelce a tím získají v daném předmětu za aktivitu do žákovské knížky pochvalu s razítkem. A čím více pochval, tím lépe.
ČESKÝ JAZYK - stav 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

MATEMATIKA - stav 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

PRVOUKA - stav
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 PRAVIDLA ŠKOLNÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE: 
V pololetí proběhne první vyhodnocení soutěže v tělocvičně. Všichni žáci, kteří nasbírají více než 150 kg, dostanou drobné odměny. Soutěž pak bude pokračovat i ve 2. pololetí.
Na konci školního roku se soutěž vyhodnotí a 40 žáků, kteří přinesou za celý školní rok nejvíce starého papíru, pojede zdarma na výlet.

 Vyhodnocení sběru za 1. pololetí šk. roku 2016/2017: výsledky tříd a jednotlivci

 Vyhodnocení sběrové soutěže za 2. pololetí: výsledky tříd a jednotlivci za celý školní rok
 
 Jestliže se sběrová tabulka neukáže, klikněte pro její zobrazení zde.
TOPlist