ZÁPADNÍ ČECHY - OPAKOVÁNÍ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
          1            
     2                 
                    
3       4    5               
                    
              6        
  7    8                  
             9         
10      11                  
          12            
       13              14   
                    
      15    16              
                 17     
18                19        
                    
        20              
                    
  21                    
                    

Vodorovně

2. Jihozápadní hraniční pohoří západních Čech
3. Nejslavnější léčivý pramen Karlových Varů, který je přes 70 stupňů horký
5. Největší město západních Čech
8. Řeka, která začíná soutokem čtyř řek
9. Jaký festival se každým rokem koná v Karlových Varech?
11. Město se zachovalými domy ze středověku pod jménem Špalíček
13. Název lázeňských oplatků, které se vyrábějí v Karlových Varech
16. Město proslavené pěstováním karafiátů
18. CHKO v západních Čechách, kde leží plno lázní
19. Severozápadní hraniční hory západních Čech
20. Lázně v Krušných horách
21. Továrna Moser v Karlových Varech, kde se vyrábí broušené číše, poháry, vázy

Svisle

1. Pahorkatina, ve které leží největší město západních Čech
4. Řeka západních Čech odvádějící vodu do Labe
6. U nás nejstarší zřícenina hradu v románském stavebním slohu v pohoří Český les
7. Největší lázeňské město v západních Čechách
8. Název světoznámého bylinného likéru, který se vyrábí v likérce v Karlových Varech
10. Hory v západních Čechách, které vznikly sopečnou činností
12. Město, které je střediskem Chodska
14. Jaké uhlí se těží v okolí města Sokolov?
15. Továrna v Plzni, ve které se vyrábí výrobek z chmele
17. Nejzápadněji položené město v ČR
19. Co se těží v okolí Plzně a Karlových Varů?