STŘEDNÍ A JIŽNÍ MORAVA - doplňujeme slepou mapu

Odpověz zpaměti nebo vyhledej správnou odpověď v mapě.
Po vyřešení všech otázek zjistíš svoji celkovou úspěšnost.
???